user_mobilelogo

Welkom in het Lyceum aan de Stroom, een kleine middelbare school met een groot hart: een warme plek waar leerlingen en het team van leerkrachten, opvoeders, administratief personeel en onderhoudspersoneel met zorg bouwen aan de toekomst van uw kind.

Wij streven ernaar om aan alle leerlingen kwalitatief onderwijs te verstrekken binnen een aangenaam leerklimaat.

Studeren aan het Lyceum aan de Stroom betekent dat als jongere de kans krijgt je talenten te ontdekken en te ontplooien.

Directie en leerkrachten staan klaar om u alle info te verstrekken.

Nieuwsberichten

 

 

 

Techniekacademie

 

Open dag 2020

 

Inschrijvingen

 

Foto's

Wegens de nieuwe Corona-maatregelen moeten wij onze geplande activiteit op 21 maart e.k. uitstellen naar een nog te bepalen latere datum. We communiceren hierover zeker ook langs deze weg als we meer weten.
De geplande infodag met ontbijt en onthulling van onze toekomstvisie gaat dus NIET door op 21 maart 2020.

Onthulling1

onthulling 2

 


LogoGO