user_mobilelogo

Wat mag je verwachten?

In tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die alle klassen hadden in de eerste graad, kiest je bij de overgang naar de tweede graad een duidelijke studierichting. Deze keuze is richtinggevend naar de derde graad toe, maar er is in de loop van het derde en het vierde jaar nog ruimte voor bijsturingen.

In de tweede graad ASO bieden we twee richtingen aan: Wetenschappen en  Economie. Het onderscheid tussen de richtingen wordt gemaakt door het aantal uren wiskunde, meer uren wetenschappen, een uitbreiding talen, economie.

In beide richtingen krijgen de leerlingen gedurende het schooljaar afwisselend 3 extra modules aangeboden: project taal, project onderzoekscompetentie en project STEM.

Je gebruikt je tablet en daardoor worden de lessen gevarieerder en actiever gegeven.

In de studierichting ECONOMIE krijg je naast de algemene vakken ook economie.

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.  Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je leert ook eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekenpakket.

Lessentabel

Basisvorming + specifieke

3 – 4 Wetenschappen

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Wiskunde

5

Chemie

2

Biologie

2

Fysica

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plusuren

4

Totaal

32

Plusuren:

Project onderzoekscompetentie

Project STEM

Project talen

Informatica

4

3

3

3

1