user_mobilelogo

5 – 6 Verzorging

Wat mag je verwachten?

Droom je van zorgen voor kinderen en zorgontvangers die hulp nodig hebben, zowel in een instelling als in gezinnen? Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je interesse voor verzorgende taken, gezondheid en voeding? Hou je van manueel en creatief bezig zijn? Wil je je ten dienste stellen van iedereen die hulp nodig heeft? Kan je in een team werken en verantwoordelijkheid opnemen? Dan past de richting VERZORGING bij jou!

Deze afdeling bereidt je voor op een beroep in de verzorgingssector: in de kinderopvang, in woon- en zorgcentra’s en in de thuis- en de gezinszorg. Het leren omgaan met en het verzorgen van oudere zorgontvangers en kinderen zijn belangrijke doelen.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen. Door het leren van basistechnieken, word je vaardig in het toepassen van de gepaste verzorging en omgang bij het jonge kind en de oudere zorgontvanger.

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en kan je de theorie die je op school geleerd hebt toetsen aan de realiteit.

Voor je GIP krijg je zowel voor kinderen als voor de oudere zorgvrager een praktische proef uit te werken.

Lessentabel

Basisvorming + specifieke

5  - 6 Verzorging

Godsdienst/NCZ

2

Engels

2

PAV

4

Expressie

2

Huishoudkunde

3

Opvoedkunde

4

Verzorging

7

Lichamelijke opvoeding

2

Stage

10

Totaal

36