user_mobilelogo

5 – 6 Verkoop

Wat mag je verwachten?

In de 3de graad VERKOOP krijg je te maken met allerlei aspecten van het verkoopvak. Naast het voeren van verkoopgesprekken, het financiële afhandelen van de administratie, de boekhouding onder de knie krijgen, besteed je ook een deel van je tijd aan het aantrekkelijk presenteren van artikelen en je winkel mooi in te richten.

Meer nog dan in de 2e graad ligt de nadruk op de praktijk. Je leert al doende de vereiste competenties verwerven in de lessen en tijdens de stage.

De stages bieden je de gelegenheid om je verworven kennis in de praktijk om te zetten. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen leren en werken.

In het zesde jaar richt je samen met je klasgenoten een echte kleinhandelszaak op en ga je die onderneming ook runnen. Hiervoor wordt een ondernemingsplan opgesteld en een marktonderzoek gevoerd. Vanaf het moment van de opening beheer je zelfstandig de winkel en doorloop je de verschillende stappen van het zelfstandig ondernemerschap.

Voor je geïntegreerde proef maak je hiervan een zelfstandig werk.

Lessentabel

Basisvorming + specifieke     

5 – 6 Verkoop

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

1

Frans

3

Engels

2

PAV

4

Dactylo

2

Toegepaste informatica

2          -

Recht en wetgeving

1

Bedrijfseconomie

1

Verkoopleer

3           -

Etaleren

3           2

Vaktechnieken

-            1

Boekhouden

2

Public Relations

-            2

Lichamelijke opvoeding

2

Stage

5           9

Plusvak

Marketing en ondernemen

1           -

Totaal

34