user_mobilelogo

 

Leren Leren

Wat is beter leren?        

Het is een beter resultaat halen, op minder tijd en op een vlottere manier.

1. Regelmaat :

In  het secundair onderwijs moeten jullie elke dag studeren.Waarom ?

 • Omdat  je zeer veel stof moet verwerken.

 • Omdat je geheugen je anders in de steek laat.
 • Omdat eerder opgedane inzichten anders verloren gaan.

2. Herhaling:

Zeker voor het geheugenwerk is herhalen belangrijk.

Elke dag 10 woordjes memoriseren betekent dat jullie er tegen de examens van kerstmis 800 moeten kennen !  Onthoud hierbij dat voor het inprenten van teksten, gedichtjes, enz..., ie je klakkeloos uit het hoofd moet leren, de beste methode er in bestaat om het geheel ineens te leren.Weet daarbij wel dat het beter is 4 maal een kwartier te memoriseren dan 1 maal een volledig uur ! Herhaling is ook belangrijk voor het bewaren van wat we geleerd hebben.  Weet je dat wat vandaag voor de volle 100 % gekend is, tegen volgende week afgezwakt is tot 60 %! Opletten dus met leervakken waarvan je slechts 1 maal per week les hebt!

3. Schrijvend leren:

Onderzoek wijst uit dat leerlingen die schrijvend studeren (kladschrift waarin de grote structuur in afkortingen wordt weergegeven) veel hogere rendementen behalen (tot 40 % betere resultaten) bij het weergeven van het geleerde. Als vader, moeder, grote broer of zus geen tijd hebben om na te kijken of je de zaken voldoende weet en inziet, heb dan de moed jezelf te testen (kladschrift open en nota's dicht)

4. Sla geen stappen over:

Als je toepassingen (vb. oefeningen en/of vraagstukken) moet maken, besef dan dat je eerst de begrippen moet kennen, dat je de formules moet nazien en begrijpen, enz. Dus eerst weten en inzien en dan toepassingen maken (niet omgekeerd!!).

5. Neem qoede nota 's:

Zorg voor overzichtelijke en nette nota's, met voldoende structuren (onderstrepen,  maar geen 24 verschillende kleuren!!).Werk de nota's thuis bij aan de hand van het handboek, van voorbeelden, van gemaakte oefeningen, enz. Breng op de linkerbladzijde naast de nota's de grote structuur aan (de kapstok !).

6. Durf op tijd uitleg vragen:

Wacht niet totdat een schriftelijke ondervraging heeft uitgewezen dat je onvoldoende  inzicht hebt. Als je iets niet verstaat, aarzel niet, maar vraag uitleg  aan de leerkracht. Leerkrachten zijn er, om het je uit te leggen! Je moet het wel tijdig vragen !

7. Studeren  is een lastige opdracht:

Ga aan een tafel zitten, op een harde stoel en vermijd bedden, zetel of het vloerkleed!  Vermijd dus alles wat je kan afleiden. Alleen nota's, handboek, kladschrift en een balpen. Durf jezelf verplichten om een vol uur aan een stuk door te werken. Daarna kan je je even ontspannen.

8. Studeer elke dag minsten 2 maal 1 uur:

Zeker in de  eerste 2 jaar van het secundair onderwijs. Later wordt dit wel meer.  De weekends zijn er om eens iets te herhalen, om een vak waarin je minder goed bent diepgaander te studeren. (min.1 uur)

9. Stel niet uit en vertrek op tijd:

Wat vandaag kan gedaan worden stel je niet uit tot morgen. En ... examens voorbereiden gebeurt niet de dag voor het examen, maar gedurende het hele schooljaar. De dag voor het examen is er alleen om alles wat je reeds geleerd hebt te herhalen ! 

10 Examens voorbereiden, wanneer begin je eraan?

Het antwoord is eenvoudig maar  misschien niet zo populair: bij het begin van het schooljaar!  Inderdaad, als je van bij het begin de lessen dagelijks bijhoudt en instudeert, wordt de druk van die examenperiode een stuk lichter. Je weet waar je mee bezig bent, je hebt al ondervonden waar er knelpunten zitten en je hebt al de kans gehad om je te bevragen als je het moeilijk  hebt met bepaalde leerstofonderdelen van een bepaald vak.  Dwing jezelf tot regelmaat. Het zal studeren een stuk makkelijker en aangenamer maken. Een rustige geest kan veel beter functioneren. Herhalen is de boodschap! Geregeld herhalen is noodzakelijk om de leerstof op te slaan en te kunnen terugvinden in je geheugen. Herhaal met regelmatige tussenpauzes, zeker de vakken waar je het moeilijk mee hebt. Herhaal ook na langere tijd het geheel nog eens , zodat je zicht krijgt op de opeenvolging van de leerstof en de verbanden tussen de verschillende  onderdeeltjes. De tekst samenvatten of parafraseren (= in je eigen woorden de essentie van de leerstof weergeven). Aan de hand van een schema proberen de hele tekst te reproduceren.

Praktische tips

 • Begin op tijd met herhalen van grotere leerstofgehelen.
 • Praat met andere leerlingen over de leerstof.
 • Probeer zelf examenvragen te bedenken, stel jezelf zeker vragen i.v.m. de leerstof.
 • Het is gewaagd leerstofonderdelen niet te studeren!
 • Hou je zo goed mogelijk aan je planning, voorzie in je planning wat ruimte om in te halen wat je niet gedaan kreeg.
 • Examens maak je het best als je lichamelijk fit bent: let op een gezonde voeding, voldoende ontspanning en zeker voldoende nachtrust!
 • Laat je niet ontmoedigen door een 'minder goed examen', denk aan de examens die nog moeten komen. Wat gemaakt is, is gemaakt en daar kan je toch niets meer aan veranderen.             
   

Toegegeven, examens zijn vervelend, maar er zit toch ook een zonnig kantje aan: na elke examenperiode komt toch een heerlijke vakantieperiode!