user_mobilelogo

 

Boekenfonds

De Vriendenkring Gemeenschapsonderwijs Temse vzw zorgt er elk jaar opnieuw voor dat uw zoon/dochter, via het boekenfonds en het   boekenfondsteam, beschikt over het vereiste schoolmateriaal voor het volgen van de gekozen afdeling.

Het vast gedeelte omvat het gebruik van de leerboeken, examenbladen, de agenda, fotokopieën, klassikaal gebruik van de leermiddelen,   tijdschriften en/of verbruiksgoederen voor de praktijklessen in de keukenklas of in de werkhuizen. De leerboeken worden onderverdeeld in twee rubrieken: huurboeken en koopboeken. Huurboeken zijn meestal tekstboeken en handboeken. De leerling krijgt ze in bruikleen en moet ze op het einde van het schooljaar terug ingeven. De koopboeken zijn meestal invulboeken en werkschriften. Deze kunnen daarom slechts één   schooljaar meegaan en moeten aangekocht worden.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Schoolraad werden de verplichte didactische uitstappen en sportdag aan de lijst toegevoegd.

De geïntegreerde werkperiodes worden in de loop van het schooljaar betaald via een betalingsplan.

  • Bij inschrijving
  • of bij herinschrijving op het einde van het schooljaar 

krijgt de leerling een lijst mee. Daarop staat het bedrag dat gevraagd wordt. De huurprijs van de boeken is bepaald door de kostprijs van de boeken over vier jaar af te schrijven. Voor de koopboeken wordt de schoolkorting naar de leerlingen doorgerekend en zijn de boeken dus goedkoper dan in de boekhandel.

 Om de aanvang van het schooljaar financieel niet al te zwaar te maken geven wij volgende betalingsfaciliteiten: 

  • u betaalt de totale som bij afhaling van het schoolmateriaal eind augustus.  
  • u betaalt de totale som in twee schijven: 1/2e bij afhaling van de boeken, 1/2e begin december.  
  • de mogelijk bestaat dat er een aangepast afbetalingsplan opgesteld worden (aanvraag te richten aan de directeur). 

Indien gewenst mag de betaling ook gebeuren op onze financiële rekening BE 97778591340549; gelieve bij betaling de naam en voornaam + klas van de leerling te vermelden.
Op een ruim op voorhand vastgelegde dagen van de laatste week van de grote vakantie komen de leerlingen hun leerboeken op school afhalen tegen contante betaling.    
Wij vestigen er wel uw aandacht op dat er geen enkel boek of materiaal afgeleverd wordt zonder dat er ten minstens de eerste schijf van de verschuldigde bijdrage betaald is.