user_mobilelogo

Dagindeling

Eigenlijk is het heel moeilijk een typische schooldag te beschrijven. Er gebeurt zoveel dat iedere dag anders   maakt. Toch verlopen de meeste schooldagen als volgt:

Laten we aannemen dat zo'n dag eigenlijk thuis al begint. Je komt recht naar school (dat moet, voor de verzekering) en gaat meteen naar de speelplaats. Iedereen is ten laatste om 08.15u op school. Om 08.20u gaat de schoolbel en we gaan op de plaats staan die voor onze klas voorzien werd. Met de leerkracht vertrekken we in stilte naar het leslokaal voor het eerste lesuur. Tussen ieder lesuur veranderen we van lokaal.

Een voormiddag telt 5 lesuren.

1ste lesuur: 8.20u

2de lesuur: 9.10u

3de lesuur: 10.00u

van 10.50u tot 11.05u is er eindelijk recreatie op de speelplaats

4 de lesuur : 11.05u

5 de lesuur: 11.55u

De middagpauze begint om 12.45u.
Wie naar huis gaat eten moet terug zijn tegen 13.40u.  

's Woensdags eindigen de lessen om 11.55u.

Na de middagpauze starten de lessen zonder onderbreking tot 15.25u

6 de lesuur: 13.45u

7 de lesuur: 14.35u

8ste lesuur: 15.25u

Na je laatste lesuur kan je om 15.25u of 16.15u naar huis. Je gaat naar huis zoals je gekomen bent, via de kortste en veiligste weg.