user_mobilelogo

Leerlingenraad

De school is niet enkel een plaats waar men aan intellectuele vorming doet, maar waar ook sociale vaardigheden worden ontwikkeld. De school als leefgemeenschap is ook een geschikte plaats om jongeren democratische vaardigheden aan te leren. 
Het doel is mee te denken over het beleid, de vorm en de uitvoering. 
Daartoe worden de leerlingen regelmatig over hun "welbevinden" op school bevraagd. 
We zijn er ons van bewust dat inspraak door leerlingen op klasniveau en op het niveau van de school moet deel uitmaken van ons dagelijks beleid. 
Goede communicatie en vlotte doorstroming van informatie kan misverstanden voorkomen.    
Daarom beschikt de leerlingenraad over een infobord. Op het bord worden de verslagen van de leerlingenraden en andere informatie die men naar alle leerlingen wil doorspelen, opgehangen. 
Het verslag van elke vergadering van de leerlingenraden wordt door een afvaardiging   met de directie besproken. 
Actief zijn binnen de leerlingenraad wil o.a. zeggen: voorstellen formuleren, compromissen sluiten, mensen motiveren, projecten uitwerken, samen met de anderen en in overleg "school" maken. 
Ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op school en werken aan een positief leer- en leefklimaat is belangrijk.
Om de participatie te optimalisern zijn verschillende studierichtingen vertegenwoordigd.