user_mobilelogo

Wat mag je verwachten?

In het eerste leerjaar B zitten meisjes en jongens die het in de basisschool niet zo gemakkelijk hadden en die niet alle leerstof hebben begrepen en/of verworven.

In kleine groepjes helpen we je om de geziene leerstof van de basisschool nog eens te herhalen en nieuwe leerstof onder de knie te krijgen. Het aantal leerkrachten is beperkt en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Je zal merken dat je de smaak van het studeren weer te pakken krijgt.

Indien je nog geen getuigschrift had behaald na het zesde leerjaar, krijg je dit op het einde van het eerste leerjaar B.

Lessentabel 

Basisvorming - 1 B

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

5

Frans

2

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Mavo

2

Lichamelijke opvoeding

4

Plastische opvoeding

2

Muziek

1

Techniek

8

Totaal

32