user_mobilelogo

Wat mag je verwachten?

In tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die alle klassen hadden in de eerste graad, kiest je bij de overgang naar de tweede graad een duidelijke studierichting. Deze keuze is richtinggevend naar de derde graad toe, maar er is in de loop van het derde en het vierde jaar nog ruimte voor bijsturingen.

In de tweede graad ASO bieden we twee richtingen aan: Wetenschappen en  Economie. Het onderscheid tussen de richtingen wordt gemaakt door het aantal uren wiskunde, meer uren wetenschappen, een uitbreiding talen, economie.

In beide richtingen krijgen de leerlingen gedurende het schooljaar afwisselend 3 extra modules aangeboden: project taal, project onderzoekscompetentie en project STEM.

Je gebruikt je tablet en daardoor worden de lessen gevarieerder en actiever gegeven.

De studierichting WETENSCHAPPEN biedt je naast de algemene vakken een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: – vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; – nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; – in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; – een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

 

 

Lessentabel

Basisvorming + specifieke

3 – 4 Wetenschappen

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Wiskunde

5

Chemie

2

Biologie

2

Fysica

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plusuren

4

Totaal

32

Plusuren:

Project onderzoekscompetentie

Project STEM

Project talen

Informatica

4

3

3

3

1