user_mobilelogo

Je hebt in de eerste en de tweede graad, de gelegenheid gehad je interesses te ontdekken en je hebt misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet, studiemethode en belangstelling zijn elementen die allemaal in rekening dienen te worden genomen bij de overgang naar de derde graad.

Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

In de 3de graad aso zijn alle studierichtingen, tweepolige richtingen. Dat betekent dat twee vakgebieden bepalend zijn voor de vakken die worden onderwezen. Vermits verschillende combinaties mogelijk zijn (bijvoorbeeld economie met wetenschappen of met moderne talen) lees je best dus steeds de profilering van de twee clusters.

De keuze van de studierichting voor de 3de graad is zeer belangrijk, omdat het in het 5de en in het 6de jaar wettelijk verplicht is, dezelfde richting te volgen.

Met het diploma secundair onderwijs kan je later alle kanten uit.

Wat mag je verwachten?

Economie-Wetenschappen

Economie-Moderne Talen

De component ECONOMIE biedt een “bedrijfs- en praktijkgerichte” vorming. Je verwerft een degelijke basis ICT-vaardigheden. Je leert zelfstandig werken en studeren. Maar ook attitudes zoals werken in teamverband, zin voor initiatief, verantwoordelijkheid voor eigen taken en stressbestendigheid komen aan bod.

Economie bestaat uit 2 delen: tijdens de lessen micro- en macro economie denk je na over actuele sociaal-economische verschijnselen, waarbij cijfermateriaal en financiële gegevens begrijpelijk en toegankelijk worden.

Binnen de lessen bedrijfsbeleid en recht wordt niet alleen de financiële situatie van ondernemingen toegelicht maar wordt er, naast management en marketing, ook aandacht besteed aan het juridische en fiscale luik van ondernemingen en bedrijven.

In het studentenbedrijf leer je wat nodig is om een bedrijfje op te starten en succesvol te maken.

Op het einde van de graad behaal je het attest bedrijfsbeheer

De component TALEN zal zeker je belangstelling voor literatuur en cultuur bekoren.

Tijdens de taallessen gaat er groot aandacht naar het ontwikkelen van de parate communicatieve vaardigheden. Aan de belangrijke attitudes zoals luisterbereidheid, spreekdurf, zelfvertrouwen, bereidheid om te spreken wordt veel aandacht besteed.

Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen van literaire competenties. Je leert openstaan voor en genieten van literatuur en kan je omgaan met verschillende tekstsoorten. Het verruimen van je algemene culturele kennis is hierbij ook een belangrijke doelstelling.

Naast een stevig pakket Engels en Frans spreek je na het zesde jaar ook een behoorlijk mondje Spaans!

Moderne talen-Wetenschappen


In de component WETENSCHAPPEN wordt er verder gebouwd op de basis die je in de tweede graad hebt gekregen. Je gaat hier samen met je leraren aan de slag om het vakgebied wetenschappen verder uit te diepen. Er wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Er wordt gestreeft om zoveel mogelijk kennis te verzamelen door waarnemingen te doen bij wetenschappelijke experimenten.

Lessentabel

Basisvorming + specifieke

5 – 6 Moderne Talen - Wetenschappen

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Spaans

2

Wiskunde

4

Chemie

2

Biologie

1

Fysica

2

Aardrijkskunde

2

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plusuren

2

Totaal

32

Plusuren:

Spaans

Biologie

2

1

1

Basisvorming + specifieke

5 – 6  Economie -Wetenschappen

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Economie

4

Wiskunde

4

Chemie

2

Biologie

1

Fysica

2

Aardrijkskunde

2

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plusuren

2

Totaal

33

Plusuren:

Bedrijfsbeheer

Biologie (5de jaar)

2

2

1

Basisvorming + specifieke

5 – 6  Economie–Moderne Talen

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Economie

4

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plusuren

2

Totaal

32

Plusuren:

Bedrijfsbeheer

2

2